Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uprawnienia...

 

BEZPŁATNE PRZEJAZDY WROCŁAWSKĄ KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ
DLA WETERANÓW, KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

W dniu 19 maja 2016 r. Rada Miejska Wrocławia podjęła uchwalę Nr XXIV/523/16 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r., poz. 2586), wprowadzającą zmiany w załączniku do uchwały Nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego. 

W myśl wyżej wymienionej uchwały od 14 czerwca br. do bezpłatnych przejazdów wrocławską komunikacją miejską na wszystkich typach linii są uprawnieni także:

 • weterani i weterani poszkodowani;
 • osoby represjonowane z powodów politycznych oraz działacze opozycji antykomunistycznej;
 • kombatanci oraz inne osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

     Więcej informacji na: www.wroclaw.pl


Weteran ma prawo do:
 • bezpłatnej pomocy psychologicznej, którą objęci będą również jego bliscy;
 • ubiegania się o zapomogę (po 65 roku życia);
 • korzystania (stałego lub czasowego) z domu weterana;
 • dodatkowego urlopu wypoczynkowego (pięć dni);
 • zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku udziału w uroczystościach organizowanych przez MON lub MSW;
 • asysty honorowej podczas pogrzebu;


Weteran poszkodowany ponadto ma prawo do skorzystania z:

 • bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku urazów i chorób nabytych w trakcie działań poza granicami państwa;
 • pomocy finansowej na kształcenie (na naukę w szkole ponadgimnazjalnej, na studiach pierwszego lub drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich lub podyplomowych);
 • świadczeń określonych w ustawie o inwalidach wojennych i wojskowych (w przypadku żołnierzy i pracowników pobierających rentę), na przykład ulgowych opłat za przejazdy komunikacją miejską i środkami krajowego transportu publicznego (PKP);
 • wojskowej odznaki honoowej „Za Rany i Kontuzje” nadawanej przez Ministra Obrony Narodowej;
 • ubiegania się o zapomogę;
 • dodatkowego urlopu wypoczynkowego (pięć dni);
 • dodatku weterana (tylko w przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę)
 • bezpłatnego umundurowania (jednorazowo, tylko w przypadku żołnierzy nadterminowych);
 • zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku udziału w uroczystościach organizowanych przez MON lub MSW;
 • asysty honorowej podczas pogrzebu;


Weteran poszkodowany pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku ze służbą poza granicami kraju ponadto ma prawo do:

 • dodatku weterana w wysokości uzależnionej od uszczerbku na zdrowiu;
 • skierowania na pobyt w sanatorium co najmniej raz na trzy lata niezależnie od przysługującego mu z tytułu zatrudnienia urlopu wypoczynkowego, jeżeli wymaga leczenia sanatoryjnego;
 • specjalnego leczenia, przeszkolenia oraz usprawnienia w ośrodkach rehabilitacji w celu całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do pracy albo zapobieżenia pogorszeniu się stanu zdrowia;
 • korzystania z pierwszeństwa w umieszczeniu, na jego wniosek, w domu kombatanta lub domu pomocy społecznej, jeżeli wymaga szczególnej opieki;
 • zwolnienia z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych, telewizyjnych;
 • ulgi taryfowej w wysokości 50 % na przejazdy środkami komunikacji miejskiej;
 • ulgi w wysokości 37 % na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego w komunikacji krajowej w: 
  – pierwszej i drugiej klasie pociągów osobowych i pośpiesznych oraz w autobusach
     komunikacji zwykłej i przyspieszonej 
   na podstawie biletów jednorazowych

  – drugiej klasie pociągów innych niż osobowe i pośpieszne – na podstawie biletów
     jednorazowych
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
Gajowicka 118
50-984 Wrocław
tel. 261656100
fax. 261656133
wkuwroclaw@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.