Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ochrona danych osobowych

 

  OGÓLNA INFORMACJA

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień We Wrocławiu

w związku z realizacją zadań ustawowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO, Dz. Urz. UE L 119), informuję, iż:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Wrocławiu (dalej: WKU) jest Wojskowy Komendant Uzupełnień we Wrocławiu (dalej: Komendant) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gajowickiej 118, tel. 261-656-100;

2. zgodnie z art. 158 pkt. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), inspektorem ochrony danych w WKU jest kpt. mar. Marcin BŁACHEWICZ, tel. 261-656-126  (adres pocztowy jak w punkcie 1), adres e-mail: wkuwroclaw@ron.mil.pl;

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Wojskowego Komendanta Uzupełnień z zakresu administracji publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO; realizując zadania ustawowe WKU przetwarza dane osobowe (bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą) w związku z:

 

   • założeniem, uzupełnieniem i aktualizacją ewidencji wojskowej – na podstawie art.49 ust. 2c – 2d ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP  - w przypadku osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz wzywanych do WKU w celu uzupełnienia i aktualizacji ewidencji wojskowej;
   • stawieniem się w WKU w celu odebrania skierowania na badania, odebrania karty powołania, odebrania karty przydziału kryzysowego, odebrania lub zwrotu karty przydziału mobilizacyjnego - na podstawie art. 49 ust. 2c – 2d ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
   • reklamowaniem od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej po ogłoszeniu mobilizacji i w czasie wojny, zawieszeniem obowiązku czynnej służby wojskowej oraz  w innych przypadkach wskazanych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP - na podstawie art.49 ust. 2c – 2d ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
   • stawieniem się na ćwiczenia wojskowe w WKU - na podstawie art.49 ust. 2c – 2d ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;

 

4. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Wojskowego Komendanta Uzupełnień z zakresu administracji publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; realizując zadania ustawowe WKU przetwarza dane osobowe za zgodą osoby, której dane dotyczą w związku z:

 

   • rekrutacją do służby kandydackiej oraz służby zawodowej – w przypadku kandydatów do zawodowej służby wojskowej oraz do szkół wojskowych;
   • podpisaniem kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR – w przypadku osób ubiegających się o podpisanie kontraktu  na wykonywanie obowiązków na rzecz NSR;
   • powołaniem do służby terytorialnej –  w przypadku osób ubiegających się o powołanie do służby terytorialnej;
   • ustaleniem i wypłatą należności, o których mowa w art. 52 ust. 2 i 3 ustawyo powszechnym obowiązku obrony RP (należności z tytułu stawienia się na wezwanieWojskowego Komendanta Uzupełnień i stawienia się na badania lekarskie i psychologiczne na podstawie skierowania wydanego przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień) - przez osobę zainteresowaną wypłata należności;

 

5. dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony w Jednolitym Wykazie Rzeczowym Akt WKU we Wrocławiu;

6. osoby, których dane są przetwarzane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięciai ograniczenia przetwarzania; ponadto, osoby, których dane są przetwarzane na podstawie zgody, mają prawo wniesienia sprzeciwu i wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

7. osoby, których dane są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;

8. dane osób podlegających ujęciu w ewidencji wojskowej prowadzonej przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Wrocławiu są przetwarzane w formie tradycyjnej (karty ewidencyjne) oraz w formie elektronicznej za pomocą resortowego niejawnego systemu informatycznego SPIRALA ZINT – w zakresie określonym w art. 49 ust. 2c – 2d ustawyo powszechnym obowiązku obrony RP (bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą);

9. dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

10. w przypadku danych przetwarzanych przez WKU na podstawie przepisów prawa, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo wniesienia sprzeciwu;

11. w trakcie przetwarzania danych w WKU nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania;

12. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Wrocławiu są następujące akty prawne:

- art. 49 ust. 2c – 2d ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.),

-  § 13 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej (Dz. U. z  2010 r. Nr 199, poz. 1321 ze zm.), 

- art. 48 ust. 2 -7 i art. 132a ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 173 z późn. zm.),

- § 11 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r.w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych pełniących służbę kandydacką (Dz. U.   z 2014 r. poz. 1637 ze zm.),

- § 17 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 956),

- §  10  ust. 14  rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z  dnia  9  marca  2010 r.w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1299.),

- § 3  rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 465);

- § 2 ust. 2  rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1518);

- art. 5 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm. ).

 


 

Odnośniki (linki):

×            Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt WKU

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
Gajowicka 118
50-984 Wrocław
tel. 261656100
fax. 261656133
wkuwroclaw@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.