Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KURSY PRZESZKALANIA KADRY REZERWY
 
Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
prowadzi nabór ochotników
na szkolenie kursowe kadry rezerwy w 2019 roku

Plan kursów przeszkolenia kadry rezerwy w 2019 roku (.pdf)
 
Wniosek o powołanie do odbycia kursowego przeszkolenia wojskowego (.pdf)

Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych 
rezerw oficerskich i podoficerskich 

na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP 
oraz w celu poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych 
Sił Zbrojnych RP
 
Decyzję o skierowaniu na kurs podejmuje Wojskowy Komendant Uzupełnień zgodnie z kwalifikacjami najbardziej zgodnymi z potrzebami uzupełnieniowymi Sił Zbrojnych.

Na kursy oficerskie i podoficerskie kieruje się żołnierzy rezerwy, którzy:
  • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne,
  • są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej – kat. „ A”,
  • pełnili czynną służbę wojskową i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne lub przewiduje im się nadanie takiego przydziału,
  • ich wiek pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez okres kolejnych minimum 10 lat,
  • posiadają specjalność wojskową (SW) lub wykształcenie i kwalifikacje zawodowe o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową (SW), w której będą szkoleni,   
  • posiadają wykształcenie średnie w przypadku kursów podoficerskich i wyższe w przypadku kursów oficerskich;
  

Osoby zainteresowane odbyciem przeszkolenia powinny złożyć wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Wrocławiu.

  

Szczegółowych informacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Wrocławiu udzielają pracownicy Sekcji Uzupełnień: 
pok.  304, 
tel. 261 656 144, 261 656 115. 
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
Gajowicka 118
50-984 Wrocław
tel. 261656100
fax. 261656133
wkuwroclaw@ron.mil.pl