Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Komisja lekarska

 

Informacje ogólne

Wojskowe komisje lekarskie są właściwe do orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej wobec:

  • żołnierzy rezerwy;
  • osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy;
  • osób podlegających ze względu na wiek obowiązkowi służby wojskowej, które zgłosiły się ochotniczo do jej odbywania.

Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje do wojskowej komisji lekarskiej z urzędu lub na wniosek osób wymienionych w pkt. 1-3.

Wniosek o skierowanie do komisji lekarskiej należy złożyć w WKU wraz z posiadaną dokumentacją medyczną dotyczącą stanu zdrowia.

Dokumenty, które należy ze sobą zabrać do Wojskowej Komisji Lekarskiej:

  • kartę skierowania (wydaje WKU);
  • książeczkę wojskowa;
  • dowód osobisty;
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się na ponowną komisję lekarską.

UWAGA!

W czasie pokoju nie kieruje się do wojskowej komisji lekarskiej osoby, wobec której wydano ostateczne orzeczenie ustalające kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej E.


Wniosek o skierowanie

Wniosek o skierowanie do wojskowej komisji lekarskiej (.doc)


Akty prawne

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
Gajowicka 118
50-984 Wrocław
tel. 261656100
fax. 261656133
wkuwroclaw@ron.mil.pl