Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Jak uzyskać status weterana

 

Status weterana oraz weterana poszkodowanego przyznaje na wniosek żołnierza, pracownika wojska w drodze decyzji administracyjnej Minister Obrony Narodowej.


Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami (oryginałami lub kopiami potwierdzonymi 
za zgodność z oryginałem) należy wysłać listem poleconym na adres:

 
Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00 - 909 Warszawa

 
We wniosku należy podać następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, 
adres zamieszkania, PESEL, nr telefonu kontaktowego.


Wykaz dokumentów, które należy złożyc w przypadku ubiegania się o status weterana

 1. wniosek o  przyznanie statusu weterana;

 2. zaświadczenie wydane odpowiednio przez:

 • dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,

 • wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zameldowania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego,

 1. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

   

Legitymacja potwierdzająca przyznanie statusu weterana zostaje wysłana pocztą w ciągu 60 dni od wydania decyzji.


Wykaz dokumentów, które należy złożyc w przypadku ubiegania się o status weterana poszkodowanego

 1. wniosek o  przyznanie statusu weterana;

 2. zaświadczenie wydane odpowiednio przez:

 • dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,

 • wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zameldowania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego,

 1. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;

 2. protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej;

 3. orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;

 4. decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.

 

 Decyzja o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego zawiera informację o:

 • procentowej wysokości uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze;

 • wysokości dodatku weterana poszkodowanego.

 

Od wyżej wymienionych decyzji stronie służy prawo wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
Gajowicka 118
50-984 Wrocław
tel. 261656100
fax. 261656133
wkuwroclaw@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.