Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE
sluzba przygotowawcza
Służba przygotowawcza jest przeznaczona dla ochotników, którzy posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.
 

CO ZROBIĆ ABY ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM WOJSKA POLSKIEGO?

Jeżeli chcesz być powołany do służby przygotowawczej musisz spełnić następujące warunki:

>>  obywatelstwo polskie
>>  wiek co najmniej osiemnaście lat,
>>  niekarany za przestępstwa umyślne,
>>  odpowiednia zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej,
>>  odpowiednie wykształcenie.

Powinieneś mieć następujące wykształcenie:

>>  co najmniej wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów,
>>  co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów,
>>  co najmniej gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.
 

CO ZYSKASZ?

Podczas pełnienia służby przygotowawczej przysługują ci następujące świadczenia pieniężne i należności finansowe:

>>  miesięczne wynagrodzenie,
>>  zwrot kosztów przejazdu do miejsca pełnienia służby przygotowawczej,
>>  bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz wyposażenie,
>>  nagrody i zapomogi,
>>  należności za podróże służbowe,
>>  zasiłek z tytułu posiadania na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
>>  zasiłek alimentacyjny,
>>  odprawa po ukończeniu służby przygotowawczej ( Do końca 2019 r. - 2250 zł ),
>>  zwrot kosztu przejazdu do miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące,
>>  Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
 

JAKIE SĄ ZASADY SZKOLENIA?

Szkolenie służby przygotowawczej będziesz odbywał:

>>  w uczelniach wojskowych - w przypadku korpusu oficerów,
>>  w szkołach podoficerskich - w przypadku korpusu podoficerów,
>>  w ośrodkach szkolenia i w jednostkach wojskowych - w przypadku korpusu szeregowych.
 

Po rozpoczęciu służby przygotowawczej otrzymasz tytuł:

>>  podchorążego -
jeżeli będziesz się kształcił na oficera
>>  kadeta -
jeżeli będziesz się kształcił na podoficera
>>  elewa -
jeżeli będziesz się kształcił na szeregowego

Jeśli zdasz egzamin na koniec odbywania służby przygotowawczej otrzymasz stopień:

>>  kapral - jeżeli byłeś kształcony na potrzeby korpusu oficerskiego,
>>  starszy szeregowy - jeżeli byłeś kształcony na potrzeby korpusu podoficerskiego,
>>  szeregowy - jeżeli byłeś kształcony na potrzeby korpusu szeregowych.
 

CZY ZA SŁUŻBĘ NALEŻY SIĘ WYNAGRODZENIE?

Podczas pełnienia służby przygotowawczej otrzymasz uposażenie:

>>  w wysokości 60% najniższego miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.
Tj. aktualnie 2190 zł w przypadku korpusu oficerów,
>>  w wysokości 40% najniższego miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.
Tj. aktualnie 1460 zł w przypadku korpusu podoficerów,
>>  w wysokości 30% najniższego miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.
Tj. aktualnie 1095 zł w przypadku korpusu szeregowych.
 

ILE CZASU BĘDZIE TRWAĆ SZKOLENIE?

Czas twojego szkolenia będzie wynosił:

>>  do sześciu miesięcy - dla żołnierza kształcącego się na oficera,
>>  do pięciu miesięcy - dla żołnierza kształcącego się na podoficera,
>>  do czterech miesięcy - dla żołnierza kształcącego się na szeregowego.

W przypadku gdy możesz odbyć służbę przygotowawczą w dwóch okresach kolejno po sobie następujących lat studiów w czasie letnich przerw wakacyjnych:

>>  w pierwszym okresie – do trzech miesięcy,
>>  w drugim okresie – do dwóch miesięcy.
 

JAK MOŻNA ZOSTAĆ POWOŁANYM DO SŁUŻBY?

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej składasz do Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień wraz z następującymi dokumentami:

>>  odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie,
>>  odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIECEJ?

ZAWDZOŃ JUŻ DZISIAJ I ROZPOCZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z WOJSKIEM:

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
Gajowicka 118
50-984 Wrocław
tel. 261656100
fax. 261656133
wkuwroclaw@ron.mil.pl

    
  • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.