Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE

 

Żołnierzami rezerwy są osoby, które złożyły przysięgę wojskową i zostały przeniesione do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlegają obowiązkowi służby wojskowej (art 99 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z  2018 r. poz. 1459)

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej.

Niezależnie od ćwiczeń wojskowych żołnierze rezerwy mogą pełnić  okresową służbę wojskową w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony Państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami Państwa.

 Na ćwiczenia wojskowe można powołać:

 1. żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe;
 2. żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych;
 3. osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawiania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:

 • dla szeregowych, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową - dwanaście miesięcy;
 • dla szeregowych, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej - piętnaście miesięcy;
 • dla podoficerów - osiemnaście miesięcy;
 • dla oficerów - dwadzieścia jeden miesięcy;

Żołnierze rezerwy mogą mieć nadane przydziały mobilizacyjne przez łączny okres nie dłużej niż:

 • szeregowi: 15 lat
 • podoficerowie i oficerowie: 20 lat

Do okresowej służby wojskowej mogą być powoływani żołnierze rezerwy, którym nadano przydział kryzysowy oraz pozostali żołnierze rezerwy, którzy złożyli do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień wniosek o powołanie do tej służby. Żołnierze rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy, mogą ochotniczo zgłaszać się do pełnienia okresowej służby wojskowej na stanowiskach nie związanych z nadanym przydziałem kryzysowym. W takim przypadku wniosek o powołanie do służby okresowej składają do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
Gajowicka 118
50-984 Wrocław
tel. 261656100
fax. 261656133
wkuwroclaw@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.