Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

Do korpusu szeregowych zawodowych może być powołany żołnierz rezerwy, który:

 • odbył czynną służbę wojskową,
 • ukończył minimum gimnazjum,
 • posiada przygotowanie zawodowe,
 • posiada kwalifikacje niezbędne na stanowisku, na jakim ma pełnić służbę,
 • nie był karany sądownie,
 • jest zdolny do zawodowej służby wojskowej, po badaniach psychologicznych w Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej oraz lekarskich  w Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej,
 • pozytywnie zaliczył kwalifikację w Jednostce Wojskowej, obejmującą:
  • rozmowę kwalifikacyjną
  • sprawdzian sprawności fizycznej (link)

PROCES POWOŁANIA DO SŁUŻBY ZAWODOWEJ:

 1. Żołnierz rezerwy zainteresowany służbą zawodową zgłasza się do WKU, która ustala, czy spełnia warunki do powołania go do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych.
 2. Po wyrażeniu przez kandydata chęci pełnienia służby na określonym stanowisku służbowym, wojskowy komendant uzupełnień ustala z nim oraz dowódcą jednostki wojskowej termin i miejsce przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
 3. W przypadku gdy kandydat zgłosi się bezpośrednio do jednostki wojskowej, jej dowódca może przeprowadzić postępowanie kwalifikacyjne i wydać zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe, a następnie skierować zainteresowanego do właściwego WKU.
 4. Kwalifikacja w Jednostce Wojskowej obejmuje :
  • rozmowę kwalifikacyjną,
  • sprawdzian sprawności fizycznej (link).
 5. Po uzyskaniu z jednostki wojskowej zaświadczenia o możliwości wyznaczenia na stanowisko, kandydat składa w kancelarii WKU pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej wraz z załącznikami:Wojskowy komendant uzupełnień po analizie dokumentów złożonych przez kandydata, kieruje go do właściwej wojskowej komisji lekarskiej oraz pracowni psychologicznej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
  • życiorys
  • odpis aktu urodzenia,
  • świadectwo szkolne (dyplom),
  • kopia dowodu osobistego, prawa jazdy,
  • inne uprawnienia, kwalifikacje,
  • informacja z Krajowego Rejestru Karnego.
 6. Wniosek wraz z załącznikami wojskowy komendant uzupełnień przesyła do dowódcy jednostki wojskowej.
 7. Dowódca wydaje rozkaz personalny o powołaniu żołnierza rezerwy do zawodowej służby wojskowej. Następnie ustala termin, na który Komendant WKU kieruje kandydata do Jednostki Wojskowej celem podpisania kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej.

NALEŻNOŚCI I UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH:

 • uposażenie zasadnicze szeregowych zawodowych 3650 zł brutto, starszych szeregowych zawodowych 3720 zł brutto;
 • dodatki do uposażenia (np. dodatek specjalny za pracę w warunkach szkodliwych, wykonywanie pod wodą zadań z użyciem sprzętu nurkowego, prace przy rozminowaniu, przy zwalczaniu terroryzmu i inne);
 • bezpłatne zakwaterowanie;
 • bezpłatne wyżywienie podczas ćwiczeń, poligonów, kursów, praktyk i podróży służbowych;
 • bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie oraz coroczne dodatkowe należności na uzupełnienie elementów umundurowania;
 • urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych oraz urlopy dodatkowe wynikające ze specyfiki służby wojskowej;
 • gratyfikacja urlopowa na żołnierza oraz na członków rodziny;
 • dodatek za rozłąkę dla żołnierzy pozostających w związku małżeńskim lub zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby;
 • nagrody uznaniowe;
 • odprawa pieniężna po zakończeniu służby.


Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonów:
261-656-142
261-656-151
261-656-120

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
Gajowicka 118
50-984 Wrocław
tel. 261656100
fax. 261656133
wkuwroclaw@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.