Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akty prawne

 

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
  Dz.U. z 2018 poz. 1459
   );

 • Rozporządzenie MON z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej 
  Dz.U. z 2015 poz. 36 );

 • Rozporządzenie RADY MINISTRÓW z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe 
  Dz.U. z 2010 Nr 145, poz. 971 );

 • Rozporządzenie MON z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej 
  Dz.U. z 2015, poz.842 );

 • Rozporządzenie MON z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym 
  Dz.U. z 2016, poz. 1656 j.t. 
  )

 
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
Gajowicka 118
50-984 Wrocław
tel. 261656100
fax. 261656133
wkuwroclaw@ron.mil.pl