Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akty prawne

 

• Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. z 2018 r. poz.1459 )

• Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych
( Dz.U. z 2018 r. poz. 173 )

• Rozporządzenie  Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej
( Dz.U. z 2015 r. poz.1299 j.t. )

• Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn.27 listopada 2008 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką  
( Dz.U. 2011, nr 165 poz.990 )

•Rozporządzeni Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich 
( Dz.U. z 2015 r. poz.252 )

• Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej 
( Dz.U. 2015, poz.245 )

• Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach 
( Dz.U. z 2015 r. poz.761 )

• Rozporządzenie  Ministra Obrony Narodowej z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
( Dz. U. z 2018 r. poz.537

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
Gajowicka 118
50-984 Wrocław
tel. 261656100
fax. 261656133
wkuwroclaw@ron.mil.pl