Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akty prawne

 

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
  Dz.U. z 2017 r., poz. 1257)

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
  Dz.U. z 2018 poz. 1459 
  ),

 • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
  Dz.U. z 2018 r., poz. 173
  ),

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
  Dz.U. z 2016 r., poz. 922),

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej 
  Dz.U. z 2016 r., poz.1811
   z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
  Dz.U. z 2018 r., poz. 258
  ),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony 
  Dz.U. z 2004 r., Nr 145, poz. 1539 z późn. zm. ),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej 
  Dz.U. z 2017 r., poz. 944 ),

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października  2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej 
  Dz.U. z 2010 r., Nr 199, poz. 1321
   z późn. zm. ),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej 
  Dz.U. z 2013 r., poz. 735 ),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego  wynagrodzenia  osób  wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej 
  Dz.U. z 2012 r., poz. 51 ),

 • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych  i Administracji  oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej 
  Dz.U. z 2017 r., poz. 1980 ),
   

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych 
  Dz.U. z 2015 r., poz. 1518 ),

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych 
  Dz.U. z 2015 r., poz. 575 ),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe 
  Dz.U. z 2010 r., Nr 145, poz. 971 ),

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej 
  Dz.U. 2015 r., poz. 449 ),

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia 
  Dz.U. z 2017 r., poz. 465 ),

 • Rorządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r
  Dz.U. 2017 poz. 2254 )

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
Gajowicka 118
50-984 Wrocław
tel. 261656100
fax. 261656133
wkuwroclaw@ron.mil.pl